Çevre Politikası

Şener Otomotiv çevre politikasını oluşturan ilkeler;

  • İşletmenin tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir ve gelişme odaklı bir gelecek için yasal yükümlülük ve çevre mevzuatına uyumlu olarak;
  • Çevresel etkilerin dikkate alınması ve bu etkilerin iyileştirici faaliyetlerle kaynağında azaltılmaya çalışılması,
  • Doğal kaynakların minimum seviyede kullanılarak kaynakların korunmasının sağlanması,
  • Atıkları azaltılması, tekrar kullanımı ve geri kazanımları için proaktif yaklaşım,
  • Paydaşlarıda kapsayan artan çevre bilinci ve duyarlılığının eğitim desteği ile arttırılarak katılımlarının sağlanması,

CP01 Yayın Tarihi : 01.02.2013 Rev.:0 / 0